Ekonomi

Sağlık turizmine ışık tutacak rapor hazırlandı

Türkiye sıhhat turizmi kesimini tek çatı altında birleştirmek gayesiyle kurulan Milletlerarası Sıhhat Turizmcileri Patronlar Sendikası (USTİS), 30 Mart’ta gerçekleştirdiği İstanbul Sıhhat Turizmi Çalıştayı’nın sonuç raporunu açıkladı.

Rapor 100 sayfadan oluşan bir kitapçık halinde yayınlandı. Rapor; ilgili bakanlıklar, USTİS’in üye olduğu Türkiye Patron Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) tüm patron sendikaları liderleri ve genel sekreterleri ile ilgili tüm kuruluşlara ulaştırılmak üzere dağıtılmaya başlandı. Türkiye’de birinci kere sıhhat turizmindeki tüm paydaşları biraraya getiren çalıştayın eseri olan raporda seyahat acentalarının, hastanelerin, otel işletmecilerinin, sıhhat turizmi ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının, sigorta işletmelerinin ve bölümün öteki profesyonellerinin tespit ettikleri problemler ile tahlil teklifleri yer alıyor.

USTİS Akademi tarafından düzenlenen çalıştayı pahalandıran USTİS Lideri Aslı Tarcan “Ülkemizde birçok sıhhat turizmi işletmesi var. Düzenlediğimiz bu çalıştay hem bölümün tüm paydaşlarını bir ortaya getirdi hem de dalın problemlerini geniş açıdan görmemizi sağladı. Kurumların faaliyet alanlarına nazaran belgelendirme ve yetkilendirmedeki karmaşıklıktan, yetersiz kontrole kadar; nitelikli işgücü eksikliğinden, defolu ve sigortasız hizmetler ile buna bağlı problemlere kadar birçok sorun lisana getirildi. Ardından nitelikli işçi eksikliği için eğitim programlarının hazırlanmasından yasal mevzuatın tüm paydaşlarla birlikte kapsamlı olarak revize edilmesine kadar birçok tahlil önerisi sunuldu. Çalıştaya katılan tüm tarafların bu meselelerin çözülmesi noktasında USTİS’in düzenleyici ve denetleyici bir rol üstlenmesini istemesi bizim için farklı bir gurur oldu. Bölümümüzün bize olan inancını boşa çıkarmamak için var gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz. En kısa vakitte bu çalıştayın benzerilerini Türkiye’nin yedi bölgesinde de düzenleyeceğiz” dedi.

İŞTE ÇALIŞTAY’DA DİKKAT ÇEKEN SORUN VE TAHLİL ÖNERİLERİ

Çalıştayda tüm iştirakçiler göz önüne alınarak her biri 10 kişilik oturma nizamına sahip 10 masa kuruldu. Bu masalardan ikisi seyahat acentalarına aitti. Seyahat acentaları mevzuat eksikliği olduğuna vurgu yaptı ve yeni mevzuat hazırlanırken sürece kendilerinin de dahil edilmesini istedi. Bölümde sigortanın olmamasının kıymetli sorun olduğu belirtilerek bu hususta hazırlanacak poliçenin acilen hayata geçirilmesi istendi. Seyahat acentalarının KDV oranlarının yüzde 18, hastanelerin ise yüzde 0 olduğu belirtilerek her ikisinin de sıfırlanmasını istediler. Acentalar ayrıyeten inanç ve etik standartlarının olmamasından yakınarak bu hususta yaptırım uygulama yetkisine sahip ve kolay ulaşılabilir bir şikayet masasının olması gerektiğini lisana getirdiler.

“ÇALIŞTAYLAR SÜRMELİ”

Hastane temsilcileri de seyahat acentaları üzere iki masada temsil edildi. Sıhhat turizmi yapan paydaşların her süreci kendisinin yapmaya çalıştığını belirten hastane temsilcileri ortak hareket etme konusundaki düşüncelerin giderilmesi ismine bu USTİS’in yaptığı çalıştayın ve benzerlerinin artarak sürmesi istendi. Kayıtlı kurumların yanında kayıtsız kurumların da denetlenmesini isteyen hastane temsilcileri, rehberlere de sıhhat terminoloji eğitimi verilmesini istedi. Sıhhat tesislerinde yabancı lisan bilen çalışanların eksikliğinin çekildiğini belirten hastane temsilcileri yabancı lisan eğitiminin koordine edilmesini ve devlet tarafından desteklenmesini istedi.

Otel işletmesi temsilcileri de iki masada yer alan sıhhat turizmi paydaşlarındandı. Otel işletmecileri birinci sorun olarak niteliksiz çalışana dikkat çekti ve işçiye eğitim sertifikasının verilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Kurum-otel ve acenta ortasında eşgüdüm eksikliği olduğuna dikkat çeken otel işletmecileri, reklam ve yanlışsız tanıtım konusunda da eksiklikler olduğunu lisana getirdi. Sıhhat turistleri ile ilgili bilgilerin bulunmamasının sorunları görmek noktasında sorun yarattığını belirten otel işletmecileri, dataların toplanarak, hakikat tahlil edilmesi gerektiğini lisana getirdi. Otellerde sıhhat turizmine ilişkin müşterilerin bulunmasının hijyen sorunu yaratabildiğini de belirten otel işletmecileri müşterilerin görsel açıdan daha kabul edilebilir (örneğin saç ekimi operasyonu) bir halde taburcu edilmesi gerektiğini belirttiler.

DENETİMDE USTİS’İN OLMASINI İSTEDİLER

Sağlık turizmi ile ilgili sivil toplum kuruluşları (STK) da iki masada yer aldı. STK’lar hasta-aracı ve tabipten oluşan sıhhat hizmet zincirinde inanç ve kalite sorunu olduğunu lisana getirerek bu sorunun çözülmesi gerektiği belirtildi. Sıhhat turizmi eğitiminde nitelik ve aktiflik sorunu olduğunu belirten STK’lar, yalnızca fiyat konusunda değil hizmet kalitesinde de farklılıklar yaratılması gerektiğini lisana getirdiler. Reklam ve tanıtım eksikliğine dikkat çeken bir öteki sıhhat turizmi paydaşı da STK’lar oldu.

Sigorta işletmesi temsilcileri sıhhat turizmi için gelenlerin ve bilhassa Avrupa’da yaşayan ikili pasaportlu Türk vatandaşlarının sigorta teminatı altına alınmasına mevzuatın müsaade etmediğini belirttiler. Bu gayeyle çalışma yapılması gerektiğini belirten sigorta temsilcileri seyahat sıhhat sigortası poliçesinin çıkmasını ve bu poliçenin limit ve kapsamının USTİS tarafından oluşturularak denetlenmesini istediler.

Diğer profesyonel meslek temsilcileri ise sıhhat turizmi envanterinin olmadığına vurgu yaparak USTİS tarafından sıhhat turizmi datalarının toplanmasını ve ilgili tüm kesim temsilcileriyle paylaşılmasını önerdiler. Belgelendirmede seçici olunması ve sertifikasyondaki problemlerin giderilmesini isteyen profesyonel meslek temsilcileri, USTİS’in faal olduğu nizamlı bir denetleme düzeneği olması gerektiğini vurguladılar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir