Osmanlı Şeyhülislamı Kemalpaşazade

Geçtiğimiz yıl Prof. Dr. Murat Demirkol’un tertibiyle Ankara’da Milletlerarası Kemalpaşazade (İbn Kemal) Sempozyumu düzenlenmişti. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde Türk Tarih Kurumu ve TÜBİTAK’ın dayanaklarıyla gerçekleştirilen sempozyumda 130 akademisyen, Kemalpaşazade’nin bilim, niyet, edebiyat ve tarih mevzularındaki görüşlerini ve yaklaşımlarını inceleyen bildiriler sunmuştu. Bu bildirilerin bir kısmı, iki cilt halinde basılan Memleketler arası Kemalpaşazade (İbn Kemal) Sempozyumu Bildirileri kapsamında, proje olarak hazırlanan öteki kısmı ise Kemalpaşazade Felsefe-Din-Edebiyat Araştırmaları isimli iki cilt kitap olarak Fecr Yayınevi etiketiyle okuyucuyla buluştu. Her iki çeşit kitaptaki araştırmalar ideoloji, kelam, edebiyat, tarih, tasavvuf, dilbilim, fıkıh/hukuk, tefsir ve hadis üst başlıkları altında yayınlandı. Bu kitaplar, Kemalpaşazade’nin çeşitli istikametleri üzerine yapılmış en geniş kapsamlı yeni araştırmaları barındırması bakımından özel bir kitap olma özelliği taşıyor. Şeyhülislam Kemalpaşazade, Osmanlı periyodunda siyasetin değerli kararlar almasında fetvaları ve açıklamalarıyla tesirli olmuş. Osmanlı’da evvelki alımların görüşlerine karşı gerektiğinde cesurca tenkit yönelten birinci alımdır.Bu çalışmalar, Kemalpaşazade’nin akademi topluluğu yanında geniş halk kitleleri tarafından da tanınmasını ve fikir ve iletilerinin insanlara ulaştırılmasını amaçlıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

antalya escort
antalya escort antalya travesti
antalya escort
gaziantep escort
gaziantep escort bayan
gaziantep rus escort