Sağlık

Boy uzatma ameliyatı ve yöntemleri hakkında bilmeniz gerekenler

Boy uzatma ameliyatı kimlere ve nasıl uygulanır?

Boy uzatma ameliyatı genetik kökenli yahut hastalık sebebiyle olağandan çok daha fazla oranda uzunluk kısalığı olan şahıslara uygulanır. Yalnızca bacaklara değil kollara da uygulanabilen ameliyat, uzatılması planlanan kemiğin kesilmesi ve ikiye ayrılmış uçlar ortasındaki boşluğu genişletmek için harici ya da dahili bir fiksatörün kullanılması ile gerçekleşir. Her gün çok az ölçüde genişletilen boşluktaki kemik gerilirken, açılan alanda yeni kemik üretimi meydana gelir. Uzunluk uzatma, bedenin kendi kemiği, yumuşak dokuları, bağları, kan damarları ve onu çevreleyen ve destekleyen hudutlarının yanı sıra organizmanın yeni kemik oluşturma kapasitesiyle sağlanır.

Boy uzatma ameliyatlarında 3 ana teknik kullanılıyor

Boy uzatma ameliyatlarında 3 ana teknik var. Bu 3 tekniği external, internal ve eksternal-internal (kombine) olarak sayabiliriz. Uzunca bir müddettir uzunluk uzatma cerrahisinde bacağa dışarıdan uygulanan eksternal fiksatörler kullanılıyordu. Ancak artık bu aygıtlar yerini bedenin içine yerleştirilen ve dışarıdan kumanda edilebilen internal fiksatörlere bıraktı. Internal fiksatörler küçük bir kesi ile bedenin içine yerleştirilebiliyor ve kozmetik sonuçları daha âlâ olabiliyor.

Eksternal fiksatör ile uzunluk uzatma

Bu formül hastanın kısalığı olan kemiğine yerleştirilen aygıtla ameliyattan 7-10 gün sonrasında kemiği uzatmaya başladığımız bir formül. Hasta fiksatörü nasıl kullanacağını öğrendikten sonra her gün kendisine tanım edilen halde günlük ortalama 1mm olacak biçimde uzatma sürecini yapıyor. Bu tekniğin avantajları ortasında sistemin ameliyat sonrasında dışarıdan denetim edilebilir olması, uzatma bittiğinde aygıtın çıkartılması ve hastanın bedeninde bir implant kalmaması sayılabilir. Dezavantajları ise hastanın uzatılacak ölçüye bağlı olarak uzun bir mühlet bu aygıtla yaşaması, aygıtı kemiğe tutturan schanzların(pin) yumuşak doku giriş yerinde enfeksiyon olma mümkünlüğü ve bu aygıtı yerleştirdiğimiz kemiğin bir üst ve bir alt ekleminde eklem kontrakturlarının meydana gelmesi sayılabilir. Toplamda 7-10 cm kadar uzama elde edilebilir.

Kombine metotla uzunluk uzatma

Bu metot hastanın bedenindeki fiksatör kalış müddetini kısaltan bir sistemdir. Bu sistemde hastanın kemiğinin iç kısmına (medulla) bir implant, dışarıdan da yeniden eksternal fiksatör yerleştirilir. Bu sistemde hasta dışarıdan yerleştirilen eksternal fiksatör yardımı ile her gün 1 mm olacak formda uzatmasını yapar, uzatma bittiğinde hasta tekrar ameliyathaneye alınarak içerideki implant fikse edilip fiksatör çıkarılır. Bu yolun avantajı hasta uzatılan alandaki kaynama dokusu oluşana kadar fiksatör ile yaşamak zorunda değildir ve fiksatöre bağlı komplikasyonlar azalır. Usul eksternal fiksatör ile uzatmaya göre cerrahi teknik olarak daha güç bir metottur.

Manyetik çivi ile uzatma

Bu metotta hasta uzatma cerrahisi sonrasında ameliyathaneden bedeninin dışında bir aygıt olmadan çıkar. Bu sayede eksternal fiksatöre bağlı komplikasyonlar yaşanmaz. Hastanın ameliyat sonrası 7-10 gün her gün 1 mm olacak halde dışarıdan manyetik alan yaratan bir aygıt ile uzatması yapılır. Bu usulün avantajı dışarıdan hiçbir aygıt olmaması, hastanın bir üst ve bir alt eklem hareketlerini rahatlıkla yapabilmesi ve fiksatör kullanılarak yapılan uzatmalarda gördüğümüz eklem kontraktürlerinin bu metotta görülmemesidir. Aygıt ile uzatma boyunca ve sonrasında kaynama müddetinde hasta çift koltuk değneği ile ayağına %20 yük verebilir.

Toplamda 10 cm’ye kadar uzama sağlanabilir

Sıklıkla uygulanan boy uzatma ameliyatlarıyla birlikte uzunlukta 7-10 cm ye kadar uzama elde edilebilir. Bu uzama yaklaşık olarak 2-3 ay içerisinde gerçekleşir. Uygun teknikler kullanılarak hem uyluk hem de kaval kemiğine operasyon yapılması ile birlikte hastalarda 7-10 santimetreye kadar boy uzaması sağlanabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir